Volstorting door inbreng gevolgd door inbreng in meerdere BV's, reorganisatievrijstelling van toepassing (1997.36.3395)


Op grond van artikel 7 lid 1 van EG-Richtlijn betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal, geldt een vrijstelling voor de heffing van kapitaalsbelasting wanneer een kapitaalvennootschap haar gehele vermogen of een of meer takken van bedrijvigheid inbrengt in een of meer kapitaalvennootschappen die in oprichting zijn of reeds bestonden.

De Hoge Raad oordeelt in het onderhavige arrest dat in de bewoordingen geen steun is te vinden voor het heffen van kapitaalsbelasting als de inbreng van het gehele vermogen of een tak van bedrijvigheid wordt gevolgd door een tevoren…

Verder lezen