Volwaardig MER bij “kleine” ontgronding?


Op 27 april 2012 hebben GS van Drenthe van Zandzuigbedrijf Gasselte B.V. een vergunningaanvraag ontvangen voor een uitbreiding van een ontgronding in de gemeente Aa en Hunze. Bij besluit van 30 oktober 2012 heeft het college besloten de voorgenomen uitbreiding van de ontgronding aan te merken als een activiteit waarvoor een milieueffectrapport moet worden gemaakt. In beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

De door Zandzuigbedrijf Gasselte B.V. beoogde uitbreiding van de ontgronding in het Gasselterveld omvat blijkens de aanmeldingsnotitie een oppervlakte van ongeveer…

Verder lezen
Terug naar overzicht