Vondst groot geldbedrag; verdachte vrijgesproken wegen gebrek aan bewijs


In de kofferbak van de auto waarin verdachte zat, is een groot geldbedrag aangetroffen. De politierechter acht aannemelijk dat het geld een illegale herkomst heeft. Verdachte wordt echter, bij gebreke van bewijs dat het geld van hem was dan wel dat hij daarvan op de hoogte was, vrijgesproken. De politierechter motiveert de beslissing over het inbeslaggenomen geldbedrag. Teruggave dan wel bewaring ten behoeve van de rechthebbende is onwenselijk, nu het besmette geld dan in het economisch verkeer wordt gebracht. Verbeurdverklaring is bij een vrijspraak niet mogelijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht