Vóór 28 januari 1997 bevestiging optie belaste levering of verhuur


Bij de verkoop of de verhuur van een onroerende zaak kan worden geopteerd voor een met BTW-belaste prestatie. Sedert 31 maart 1995, 18.00 uur is vereist dat de afnemer respectievelijk de huurder de zaak gaat gebruiken voor activiteiten waarvoor ten minste 90% recht op aftrek van voorbelasting bestaat (90%-criterium).

Voor bepaalde, specifieke branches is een aftrekpercentage van ten minste 70 vereist.

In de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting zijn bij besluit van 4 juni 1996 enige wijzigingen aangebracht. De gewijzigde regelingen ter zake van…

Verder lezen