Voor dakterras was wijziging splitsingsakte wellicht gewenst doch niet noodzakelijk


Art 5:139 BW

De Rechtbank Den Bosch heeft geoordeeld over de volgende casus inzake de verhouding tot een dakterras en een splitsingsakte.

A is eigenaar van een appartementsrecht en onderdeel van zijn privégedeelte is ondermeer een buitenruimte. A wilde op die buitenruimte een serre bouwen. A heeft hiervoor toestemming gevraagd aan de Vereniging van Eigenaars. Zijn bovenbuurman, B, heeft toestemming gekregen van de Vereniging van Eigenaars om het dak van die serre te gebruiken als terras.

A is het hier niet mee eens en eist dat bovenbuurman B het dak van de serre ontruimt en niet gebruikt. De Vereniging van Eigenaars werkt niet mee en daarom gaat A naar de rechter. A stelt primair dat hij als enig eigenaar van de serre geen ander gebruik hoeft te dulden. Daarnaast, subsidiair, stelt A dat voor de aanleg van een dakterras op zijn serre een wijziging van de splitsingsakte noodzakelijk is die echter niet heeft plaatsgehad. De rechtbank is het niet eens met de primaire stelling van A dat A ‘eigenaar’ is van de serre. Immers, zo stelt de rechtbank, is het wettelijke systeem dat een appartementsrecht een gemeenschappelijk eigendom creëert van alle appartementseigenaars van het gehele gebouw. Kortom, A is dus slechts mede-eigenaar van de serre. Het dak op die serre is ook mede-eigendom. Hieraan doet niet af dat A alle kosten van de serre heeft voldaan. De rechtbank concludeert op grond van de splitsingsakte dat alle daken gemeenschappelijke zaken zijn, dus ook het dak van de serre. De rechtbank vindt echter dat wel kan worden aangenomen dat A het exclusieve gebruiksrecht heeft van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht