Voor schenking van bedrijfspand kon geen aparte aanslag worden opgelegd


X heeft in 2007 het landbouwbedrijf van zijn ouders overgenomen. De tot het bedrijfsvermogen behorende woning is daarbij ten titel van schenking geleverd. In de akte van levering is hiervoor een beroep gedaan op de vrijstelling van overdrachtsbelasting van artikel 15.1.d WBR. Voor het schenkingsrecht heeft X een beroep gedaan op de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. De inspecteur heeft evenwel ten aanzien van de woning geen conserverende aanslag maar een ‘normale’ aanslag schenkingsrecht opgelegd. Volgens de inspecteur vloeit dit voort uit de artikelen 24 lid 3 SW…

Verder lezen
Terug naar overzicht