Voorbeeldbrief ontslag - werkweigering wegens gewetensbezwaren

Als er een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van werkweigering wegens gewetensbezwaren bij de rechter is ingediend, wordt de wederpartij in de gelegenheid gesteld om een verweerschrift in te dienen. Met dit voorbeeld van een verweerschrift kan je reageren op de stellingen van de verzoekende partij en toelichten waarom je niet akkoord gaat met het verzoek tot ontbinding. Ook kan je een ontslagvergoeding aanvragen in het geval de procedure toch tot ontbinding leidt.

Voorbeeldbrief

Download de voorbeeldbrief in PDF: ‘Ontslag – werkweigering wegens gewetensbezwaren’

Download de voorbeeldbrief in Word: ‘Ontslag – werkweigering wegens gewetensbezwaren’

Terug naar Onderwerp Werkweigering wegens gewetenbezwaren

Verder lezen
Terug naar overzicht