Voordeel voor aannemen lage inkomens


Werkgevers die een werknemer aannemen met een laag inkomen, kunnen daarvoor een financiële bijdrage krijgen. Op 1 januari is het nieuwe lage-inkomensvoordeel (LIV) in werking getreden. Daarin is geregeld dat werkgevers maximaal 2000 euro voordeel krijgen voor werknemers die tussen de 100 en 110 procent van het wettelijk minimumloon verdienen. Voor werknemers met een salaris tussen de 110 en 125 procent van het minimumloon gaat het om een bedrag van 1000 euro.

De lastenverlichting voor werkgevers moet leiden tot meer banen voor de laagste inkomensgroepen, zoals schoonmakers en caissières. Over het algemeen gelden de lage inkomens – vaak de lager opgeleiden – als kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Met het lage-inkomensvoordeel moet de arbeidsparticipatie van deze groep vergroot worden. De maatregel is de eerste van het nieuwe stelsel werkgeversvoordelen waarmee het kabinet het huidige stelsel van premiekortingen wil vervangen. Dat huidige systeem is te complex, meent het kabinet.

Voor inwerkingtreding van de wet werd die tegemoetkoming voor ouderen en gehandicapten elke maand verrekend met de premies. Op basis van de nieuwe Wet tegemoetkomingen loondomein krijgen werkgevers aan het eind van het jaar het hele bedrag in één keer uitbetaald door de Belastingdienst. Omdat die zich baseert op bij de overheid bekende gegevens, hoeven werkgevers die informatie niet meer zelf aan te leveren. Dat is eenvoudiger en minder fraudegevoelig, meent het kabinet.

Op 1 januari 2018 wordt ook de premiesystematiek voor ouderen en gehandicapten vervangen door het nieuwe stelsel.

Wet tegemoetkomingen loondomein, Stb. 2015, 542

Bron: www.sconline.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht