Voorgenomen wijziging van de Wet voorkeursrechten gemeenten (1995.2245)


(naar aanleiding van persbericht Ministerie van VROM, de dato 19 december 1994)

Spelt gaat in het artikel allereerst in op de inhoud van de huidige Wet voorkeursrecht gemeenten. Daarna wordt aandacht besteed aan de voorgenomen wijziging van de WVG. Tenslotte wordt ingegaan op de positie van de notaris bij de uitvoering van de WVG.

Spelt geeft de volgende samenvatting van zijn artikel. Het kabinet is voornemens om de Wet voorkeursrecht gemeenten zodanig te wijzigen, dat gemeenten op basis van een gemotiveerd raadsbesluit en vooruitlopend op het van…

Verder lezen