Voorkeursrecht niet geschonden; levering binnen verband vof (2011.03.2006)


K koopt een woonhuis met perceel van een vof. Volgens de leveringsakte in 1993 heeft K een voorkeursrecht bij vervreemding van een gedeelte (strook grond langs de erfafscheiding) van het verder bij de vof in eigendom blijvende perceel op straffe van een boete bij niet nakoming. Wegens uittreding van een vennoot ondertekenen alle vennoten in november 2007 een notariële akte getiteld  ‘Ontbinding vof/inbreng’. K vordert de contractuele boete stellende dat de ontbinding van de vof vanwege de uittreding van vennoot B een vervreemding inhoudt in de zin…

Verder lezen
Terug naar overzicht