Voorkeursrecht tot koop geldt in casu niet bij aandelenoverdracht


V BV (V), behorende tot de Z-Groep, verhuurt in 1985 een winkelpand aan H BV (H). Het huurcontract bevat een voorkeursrecht tot koop voor de huurder in geval V het pand wil vervreemden. Het voorkeursrecht geldt niet bij vervreemding aan een ander tot de Z-Groep behorend bedrijf.

H geeft het pand in 1998 in onderhuur aan O BV (O). Het huurcontract bepaalt in artikel 6 dat H zijn rechten en verplichtingen uit het voorkeursrecht direct aan O moet overdragen in geval V…

Verder lezen