Voorkeursrecht van huurder gold ook ingeval van een dreigende executie


V verhuurt een onroerende zaak aan H. In het huurcontract is een voorkeursrecht voor H opgenomen dat V moet respecteren op straffe van verbeurte van een boete van € 35.000. In 2003 verkoopt en levert V het huurobject aan een derde zonder dat het pand tevoren aan H is aangeboden. Naar aanleiding hiervan heeft H voor de kantonrechter gevorderd dat V de boete aan H moet betalen. De kantonrechter heeft deze vordering toegewezen.

In hoger beroep stelt V onder meer dat hij de boete niet is verschuldigd omdat…

Verder lezen