Voorlopige aanslag vernietigd nu definitieve aanslag niet (tijdig) is opgelegd


Samenvatting

Belanghebbende heeft bezwaar aangetekend tegen de voorlopige aanslag toeristenbelasting.

Dit bezwaar is ongegrond verklaard en het daartegen ingestelde beroep is door Rechtbank Leeuwarden eveneens ongegrond verklaard. In appel voert belanghebbende aan de definitieve aanslag niet te hebben ontvangen en dat om die reden de voorlopige aanslag vernietigd dient te worden. Het hof overweegt dat op de gemeente de bewijslast rust van de vaststelling en de verzending van de definitieve aanslag. De heffingsambtenaar heeft aangegeven geen kopie van de aanslag te kunnen overleggen en evenmin enig ander stuk waaruit kan worden opgemaakt dat de definitieve aanslag is opgelegd en verzonden. Het hof acht de gemeente niet in het bewijs geslaagd. Nu de termijn om een dergelijke aanslag op te leggen inmiddels is verstreken, betekent dit dat de voorlopige aanslag vernietigd dient te worden en dat het op de aanslag betaalde bedrag aan belanghebbende moet worden teruggestort.

(Hoger beroep gegrond.)

Verder lezen
Terug naar overzicht