Voormalig aandeelhouder was niet ontslagen uit hoofdelijke aansprakelijkheid


Toen vennootschap H voor 33,3% aandeelhouder was in vennootschap D, had een bank onder meer aan D een geldlening verstrekt van € 2,3 miljoen, waarvoor ook H zich hoofdelijk jegens de bank had verbonden. Een jaar later had H haar aandelen in D overgedragen aan een ander. Thans vordert de bank voor de rechtbank dat H wordt veroordeeld om het bedrag ter grootte van de lening aan de bank te betalen, omdat H zich hoofdelijk hiervoor heeft verbonden.

Volgens H dient de bank haar…

Verder lezen
Terug naar overzicht