Voormalig aandeelhouder was niet ontslagen uit hoofdelijke aansprakelijkheid


Toen H BV voor 33,3% aandeelhouder was in D BV, had een bank onder meer aan D BV een geldlening verstrekt van € 2,3 mln waarvoor ook H BV zich hoofdelijk jegens de bank had verbonden. Een jaar later had H BV haar aandelen in D BV overgedragen aan een ander.
Thans vordert de bank voor de Rechtbank dat H BV wordt veroordeeld om het bedrag ter grootte van de lening aan de bank te betalen omdat H BV zich hoofdelijk hiervoor heeft verbonden. Als verweer…

Verder lezen