Voornemen is doorslaggevend voor aftrek van onderhoudskosten


De inkomstenbelasting onderscheidt twee regelingen voor de aftrek van onderhoudskosten met betrekking tot een onroerende zaak.

1. De onderhoudskosten van een verhuurde woning zijn aftrekbaar op grond van artikel 35 Wet IB. Het gaat dan om kosten die zijn gemaakt ter verwerving, inning en behoud van de (huur)inkomsten uit die woning. Uitgaven in verband met de verwerving, vervreemding of verbetering van de woning zelf, vallen in de vermogenssfeer en komen niet voor aftrek in aanmerking.

2. Wordt de woning gebruikt voor zelfbewoning dan…

Verder lezen