Voorontwerp richtlijn zetelverplaatsing (1998.02.2505)


Bij de Europese Commissie is een ontwerp 14e richtlijn in voorbereiding teneinde zetelverplaatsing van rechtspersonen met behoud van rechtspersoonlijkheid binnen de Europese Unie mogelijk te maken.

De concept-richtlijn laat de nationale IPR-regels van de lidstaten voor het bepalen van het op rechtspersonen toepasselijke vennootschapsrecht intact. In de concept-richtlijn wordt getracht met zowel het incorporatiestelsel als het werkelijke-zetelstelsel rekening te houden, door zowel verplaatsing van de statutaire zetel als van het feitelijk hoofdkantoor van de vennootschap in de regeling te betrekken.

Blijkens het concept…

Verder lezen