Voorschriften ter zake van administratie en verslaggeving voor verenigingen en stichtingen (1995.2218)


De administratie en verslaggeving door verenigingen en stichtingen is in ons recht summier geregeld. Recente wetswijzigingen inzake het voeren van een administratie en verslaggeving c.q. voornemens daartoe zijn voor de auteurs aanleiding om stil te staan bij de verplichtingen die op dit gebied bestaan voor verenigingen en stichtingen. Daarbij wordt alleen aandacht besteed aan de desbetreffende voorschriften die uit Boek 2 BW voortvloeien. Niet wordt ingegaan op fiscale voorschriften.

De auteurs gaan niet alleen in op de administratievoorschriften van de artt. 2:10 en 2:…

Verder lezen