Voorstellen aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen (2006.06.2213)


Op 25 oktober 2005 is de Tweede Nota van Wijziging aan de Tweede Kamer, wetsvoorstel 28 867 inhoudende aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen aangeboden. De auteur geeft een eerste indruk van deze wijzigingen weer door de gewijzigde bepalingen artikelsgewijs te behandelen.

Doordat de artt. 1:95 en 1:96 BW in het voorstel zijn aangepast, acht de auteur het een vooruitgang dat in beginsel voor alle vergoedings-rechten de evenredigheidsgedachte gaat gelden, ongeacht of deze betrekking hebben op financiering van privé-vermogen met…

Verder lezen