Voortzetting van activiteiten vereist bij overdracht onderneming (2004.13.3058)


Onlangs heeft het Hof van Justitie EG (27 november 2003, nr C-497/01) bepaald dat artikel 5 lid 8 Zesde Richtlijn (lees: art. 31 Wet OB) geldt voor elke overdracht van een onderneming of van een bedrijfsonderdeel waarmee een autonome economische activiteit kan worden uitgeoefend. De verkrijger moet dan wel de bedoeling hebben om het verkregene te exploiteren en niet om deze onmiddellijk te vereffenen en in voorkomend geval de voorraden te verkopen (zie Notafax 2003, nr 276). Het voortzetten van…

Verder lezen