Vooruitbetaalde hypotheekrente toch in 2000 aftrekbaar (1999.51.3477)


Vanaf 1 januari 2001 is de financieringsrente van vermogen dat valt in box 3 niet meer aftrekbaar. Dit zou belastingplichtigen ertoe kunnen bewegen om rente die betrekking heeft op de periode tot 1 juli 2001, nog in het jaar 2000 te betalen. Om dit tegen te gaan bepaalde het Belastingplan 2000 in het algemeen dat alle vooruitbetaalde rente in 2000 slechts aftrekbaar is voor zover deze betrekking heeft op dat kalenderjaar (Notafax 1999, nr 238). De wetgever is erop gewezen dat deze regel te ver voert in geval van…

Verder lezen