Voorwaardelijk incidenteel beroep en conversie in aanvulling beroepsgronden, ABRvS 24 juni 2015, zaaknummer 201406343/1/V6


Beroep tegen bestuurlijke boeten wegens overtreding Wet arbeid vreemdelingen
De beboete bedrijven hebben in hun verweerschrift te kennen gegeven voorwaardelijk incidenteel hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de rechtbank. De bedrijven hebben aangevoerd dat, voor zover zij terecht zijn beboet, de opgelegde boetes moeten worden gematigd. Dit betoog is niet gericht tegen enig onderdeel van de uitspraak. Gelet hierop is hun verweerschrift niet ook aan te merken als een voorwaardelijk incidenteel hogerberoepschrift in de zin van art. 8:110, lid 1 Awb  in…

Verder lezen
Terug naar overzicht