Voorwaardelijke erkenner: belanghebbende?


Pas als uit het DNA-onderzoek volgt dat de ex van zijn vrouw niet de verwekker is van haar minderjarige dochter, staat vast dat verzoeker inderdaad de erkenner en de juridisch vader met gezag over het meisje is. Op dit moment kan hij echter niet als belanghebbende in de procedure worden beschouwd.

De feiten
Uit de affectieve relatie tussen M en V is (de nu nog minderjarige) dochter D geboren, over wie V van rechtswege het eenhoofdig ouderlijk gezag uitoefent. Na het beëindigen van haar relatie met…

Verder lezen
Terug naar overzicht