Voorziening voor huurgarantie


Wet IB 2001 / Wet VPB 1969

De Rechtbank Arnhem heeft geoordeeld dat een vastgoed belegger/projectontwikkelaar een voorziening mocht opvoeren voor huurgaranties die werden afgegeven in het kader van de verkoop van het betreffende vastgoed. De garantieverplichting voldoet namelijk aan 1. het ‘oorsprongvereiste’, namelijk samenhangend met de verkoop van het vastgoed; 2. het ‘toerekeningsvereiste’, namelijk toerekening aan winst van het jaar waarin de garantie is afgegeven en 3. de redelijke mate van zekerheid dat de uitgaven waarvoor de voorziening is getroffen zich ook zullen voordoen. Voor de gevallen waarvoor een ‘terughuurverplichting’ is aangegaan bij leegstand, was de Rechtbank van mening dat de lasten van die ‘terughuur’ in aftrek moeten komen in de jaren waarin die ‘terughuur’ plaatsvindt en dus een voorziening niet op zijn plaats is.

(Rechtbank Arnhem 14 oktober 2008, nr. AWB06/168 en AWB06/170)

Verder lezen
Terug naar overzicht