Voorzieningen vanuit publiekrechtelijk oogpunt (1996.50.3474)


Door het vormen van een voorziening kan een ondernemer uitgaven in een eerder jaar dan het jaar van uitgaaf ten laste van de winst brengen. De Hoge Raad heeft als voorwaarde aan het vormen van een voorziening gesteld dat er reeds een rechtsverhouding bestaat waaruit juridisch afdwingbare verplichtingen voortvloeien. Bovendien moet er een behoorlijke kans op verwezenlijking van deze verplichtingen zijn en mag het ten laste brengen van deze verplichtingen in het desbetreffend jaar niet in strijd met goed koopmansgebruik zijn.

De auteur gaat in op de straf- en bestuursrechtelijke rechtsverhouding…

Verder lezen