Vordering gijzeling afgewezen


Het gaat hier om een beslissing op een vordering als bedoeld in artikel 28 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV). De officier van justitie heeft een vordering ingesteld om te worden gemachtigd tot het toepassen van het dwangmiddel gijzeling, voor de duur van het in de vordering genoemde aantal dagen. De kantonrechter is van oordeel dat onvoldoende is gebleken dat betrokkene in staat is tot het betalen van de geldboete en dat sprake is van betalingsonwil . Toepassing van het dwangmiddel gijzeling is daarom in dit geval niet gerechtvaardigd. …

Verder lezen
Terug naar overzicht