Vordering tegen bestuurder vanwege onbetaalde facturen en samenhangende vaststellingovereenkomst afgewezen


Wanneer ervan wordt uitgegaan dat de bestuurder wist of redelijkerwijze behoorde te begrijpen dat geen sprake zou zijn van nakoming van de vaststellingsovereenkomst, dient er tevens een causaal verband te bestaan tussen het handelen van de bestuurder en de geleden schade. De (onbetaald gelaten) vordering bestond echter al vóór het aangaan van de vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst betreft slechts een in dit kader getroffen betalingsregeling, waardoor het vereiste causaal verband ontbreekt.

Achtergrond
X verricht van september 2014 tot en met juni 2016 in opdracht en ten behoeve van Nice2Do…

Verder lezen
Terug naar overzicht