Vordering tot betaling schuld van overleden vader niet gehonoreerd


X heeft in opdracht van V tegen betaling een aantal werkzaamheden uitgevoerd. V overlijdt na ontvangst van de factuur. Thans vordert X dat V's kinderen (K c.s.) de factuur betalen.

Volgens de kantonrechter heeft X blijkens de dagvaarding K c.s. niet gedagvaard als erfgenamen van hun overleden vader, doch pro se. Kennelijk beoogt X daarmee niet een verhaal van zijn vordering op de goederen van de nalatenschap, doch een verhaal op het overige vermogen van K c.s. …

Verder lezen