Vordering tot gebruiksverbod jegens appartementseigenaar wegens ernstige overlast (2010.48.2002)


De VvE vordert een verbod jegens appartementseigenaar (X) om gebruik te maken van het aan hem toebehorende appartementsrecht alsmede veroordeling tot ontruiming van het appartement door hem en zijn huisgenoten vanwege handelen in strijd met het Reglement en Huishoudelijk reglement en vanwege ernstige overlast. 
Volgens de voorzieningenrechter is voldoende duidelijk dat de VvE op verschillende manieren heeft geprobeerd om in contact te komen met X en hem te bewegen om het ongewenste gedrag aan te passen. Gelet op de veroorzaakte overlast en de lange periode waarin deze overlast al wordt veroorzaakt…

Verder lezen
Terug naar overzicht