Vordering tot ontneming stemrecht pandhouder afgewezen


Eiser, aandeelhouder en bestuurder van een BV, vraagt de rechtbank om de stemgerechtigde pandhouder het stemrecht te ontnemen, ex artikel 2:342 BW. De rechtbank ziet geen aanleiding om bij deze vordering eerder aan te nemen dat sprake is van een voor het vennootschappelijk belang schadelijke gedraging, dan in het kader van een vordering ex artikel 2:336 BW (uitstoting). De rechtbank oordeelt bovendien dat het bij toepassing van het artikel moet gaan om daadwerkelijke gedragingen van de stemgerechtigde pandhouder. Zij wijst de vordering van…

Verder lezen
Terug naar overzicht