Vordering tot schorsing van parate executie afgewezen


M en V vorderen schorsing van de parate executie van hun echtelijke woning. De voorzieningenrechter wijst deze vordering af en oordeelt onder andere dat de bank niet handelt in strijd met de redelijkheid en billijkheid bij de wijze waarop zij vorderingen ten laste van diverse rekeningen brengt. Daarnaast meent de voorzieningen rechter dat Rabobank het recht van executie niet uitoefent met geen ander doel dan om M en V te schaden.

Achtergrond
M en V hebben op een groot aantal panden, waaronder hun echtelijke woning, een recht van hypotheek verstrekt…

Verder lezen
Terug naar overzicht