Vordering tot verwijdering uit incidentenregister van financiële instellingen


Op grond van de artikelen 36 en 46 Wbp kan via een verzoekschriftprocedure om verwijdering uit de financiële incidentenregisters worden verzocht. Die openstaande rechtsgang staat er echter niet aan in de weg dat eiser, zoals hier, op basis van onrechtmatige daad via een dagvaardingsprocedure vordert dat de registratie wordt ongedaan gemaakt. De vordering tot verwijdering wordt afgewezen, omdat er volgens de rechtbank wel degelijk sprake is van fraude.

Het gaat in dit geding om de registratie van de (persoons)gegevens van eiser en eiseres in het Incidentenregister…

Verder lezen
Terug naar overzicht