Vordering tot wijziging erfpachtcanon afgewezen


P heeft sinds 1914 een perceel grond in erfpacht van de kerkelijke gemeente A. Per 1 maart 1992 mag P een woonhuis bouwen op het perceel. Volgens A leidt dit tot een substantieel hogere waarde van het erfpachtrecht.

A vordert met een beroep op artikel 5:97 BW wijziging van de jaarlijkse canon omdat sprake is van een onvoorziene omstandigheid. Van A kan naar redelijkheid en billijkheid geen ongewijzigde instandhouding van de in akte opgenomen canon gevergd worden.

Blijkens de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 5:97…

Verder lezen