Vordering van de verkoper van een woning tot betalen van boete afgewezen (2009.50.2003)


V verkoopt zijn woning aan K. Volgens de koopovereenkomst moet K een bankgarantie stellen. Voorts vermeldt de koopovereenkomst dat, indien één van partijen tekort schiet na in gebreke te zijn gesteld, na acht dagen tot de dag der nakoming een boete verschuldigd is van drie promille van de koopprijs. Omdat K de bankgarantie niet tijdig stelt, sommeert V K alsnog binnen acht dagen aan zijn verplichtingen te voldoen. Voorts schrijft V vanaf die datum aanspraak te maken op vergoeding van de als gevolg van deze tekortkoming geleden schade…

Verder lezen
Terug naar overzicht