Vordering is verpand, maar door ontbinding is pandrecht vervallen


Aanhangwagens was uit hoofde van een geldlening € 241.676 aan A verschuldigd. Aanhangwagens heeft tot zekerheid voor de terugbetaling van de lening, aan A een pandrecht verleend op haar huidige en toekomstige vorderingen. Aan G heeft Aanhangwagens een aantal nooduitgangdeuren geleverd. G was echter niet tevreden over de afwerking van de deuren en heeft de facturen van Aanhangwagens niet (volledig) voldaan. Op 22 november 2011 hebben A en Aanhangwagens aan G het pandrecht van A op de vordering van Aanhangwagens op G medegedeeld en G gesommeerd…

Verder lezen
Terug naar overzicht