Vragen en antwoorden inzake het aanmerkelijk belang (1999.35.3345)


Deze beschouwing wijdt Blokland aan de vragen en antwoorden op het gebied van het aanmerkelijk belang zoals behandeld in het besluit van het ministerie van Financiën van 11 juni 1999. Zijn conclusie is dat het aanmerkelijk belang nog steeds niet in een rustig vaarwater is, met name wat betreft de financieringsrente-aftrekbaarheid, de emigratie- en remigratieproblematiek en de omvang van de belastinglatentie voor de vermogensbelasting. Ook het Belastingplan 21e eeuw zal niet voorbijgaan aan het aanmerkelijk belang, hetgeen weer wijzigingen zal meebrengen.

T. Blokland

FED 1999/495

Ministerie van Financiën; 11 juni 1999;

Verder lezen