Vragen en antwoorden inzake splitsing kapitaalverzekering eigen woning


Kapitaalverzekeringen worden onder de Wet IB 2001 in beginsel belast in box 3. Een uitzondering is onder meer gemaakt voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), die in box 1 is ondergebracht. In de praktijk wordt ten aanzien van kapitaalverzekeringen geadviseerd om het overlijdensrisicodeel niet aan te merken als KEW. De polis valt dan voor dat deel weliswaar in box 3, maar de waarde van de verzekering zal over het algemeen gering zijn. Het voordeel is dat op dat deel niet de KEW-voorwaarden van toepassing zijn en…

Verder lezen