Vragen en antwoorden inzake Unit-linked producten (2000.35.3302)


In het onderhavige besluit gaat de staatssecretaris van Financiën in op de gevolgen voor de Wet LB van producten met pensioenuitkeringen op unit-linked basis. Bij een uitkering die unit-linked is, wordt de hoogte van de uitkering bepaald aan de hand van de waarde van beleggingseenheden. De gerechtigde krijgt recht op een uitkering die is gebaseerd op een vooraf vastgesteld aantal eenheden (units). De staatssecretaris is van mening dat dergelijke producten in strijd kunnen zijn met de voorwaarden die ingevolge de wet Fiscale behandeling van pensioenen zijn…

Verder lezen