Vragen en antwoorden over de BTW-positie van de dga (2002.50.3281)


In het arrest van 26 april 2002 oordeelde de Hoge Raad dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) voor de werkzaamheden jegens zijn vennootschap BTW-ondernemer kan zijn (zie FBN 2002, nr 44). Om de nadelen van dit arrest te verzachten, heeft het ministerie van Financiën op 24 juli 2002 een goedkeuring getroffen (zie FBN 2002, nr 50). Naar aanleiding van vragen uit de praktijk geeft de staatssecretaris zijn visie over de reikwijdte van het arrest en het besluit (Notafax 2002, nr 246). …

Verder lezen