Vragen en antwoorden over het nieuwe belastingstelsel (2001.18.3121)


De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een aantal vragen over het nieuwe belastingstelsel beantwoord (zie tevens FBN 2001, nr 2). De auteur licht de antwoorden van de staatssecretaris aan de hand van een aantal voorbeelden toe. Aan de orde komen onder meer: de keuze voor partnerschap in het jaar van overlijden, de keuze voor binnenlandse belastingplicht door buitenlandse belastingplichtigen en de toerekening van inkomstenbestanddelen aan partners.

De toerekening van inkomstenbestanddelen tussen partners in het jaar waarin één van de partners overlijdt, is ingewikkeld. Tot…

Verder lezen