Vrije verhandelbaarheid van referentie suikerbieten (2002.01.2002)


Bespreking van de wijzigingen in het Suikersysteem per 1 januari 2002.

Het Suikersysteem is een systeem voor de bepaling van de prijs in het leveringscontract tussen de telers van suikerbieten en de suikerfabrikanten. Indien een teler over een hoeveelheid referentie en een toewijzing beschikt, heeft hij op basis van het leveringscontract voor de door hem binnen de referentie geleverde suikerbieten recht op de gunstigste mengprijs. De referentie kan uitsluitend met een leveringscontract worden benut.

Vanaf 1 januari 2002 is overschrijving van referentie op een andere teler zonder grondtransactie mogelijk, …

Verder lezen