Vrijstelling art. 15.1.a WBR geldt ook bij verkrijging aandelen OZL (II) (2011.36.3004)


De redactie van V-N bespreekt het arrest van de Hoge Raad betreffende de toepassing van de vrijstelling van art. 15.1.a WBR bij de verkrijging van aandelen in een onroerendezakenlichaam (zie Notafax 2011, nr. 143 en ND 2011.30.3003). In casu verkreeg BV X aandelen in een onroerendezakenlichaam (OZL). De OZL bezat alle aandelen in een dochter-BV, waarvan de bezittingen hoofdzakelijk bestonden uit twee percelen die de status hadden van een bouwterrein (art. …

Verder lezen
Terug naar overzicht