Vrijstelling goeddoelinstellingen gaat gepaard met aanpak 'goeddoelconstructie'


Zoals reeds aangekondigd in Notafax 2005, nr 245 heeft de staatssecretaris van Financiën thans het Belastingplan 2006 zodanig gewijzigd opdat algemeen nut beogende instellingen vanaf 1 januari 2006 volledig zijn vrijgesteld van zowel het schenkings- als successierecht. Om dit te financieren wordt de kansspelbelasting op die datum verhoogd van 25% naar 29%. Deze wijzigingen gaan echter gepaard met een aantal belangrijke flankerende maatregelen.

Vereenvoudigde berekeningswijze 'vrij van recht' van artikel 5 lid 8 SW wordt afgeschaft

Om praktische redenen bepaalt artikel 5 lid 8 SW dat bij…

Verder lezen