Vrijstelling overdrachtsbelasting bij herbouw bij monumenten (1996.45.3421)


In verband met de aanleg van een tunnel worden panden gesloopt die vervolgens in hun oorspronkelijke staat weer worden opgebouwd. Daarbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de met de sloop vrijgekomen bouwmaterialen. De panden worden overgedragen met BTW.

Volgens Hof Arnhem is sprake van nieuw vervaardigd onroerend goed.

De verkrijger is derhalve geen overdrachtsbelasting verschuldigd in verband met de samenloopregeling van artikel 15.1.a WBR.

Hof Arnhem; 15 augustus 1996; FutD, 1996/2179

Verder lezen