Vrijstelling overdrachtsbelasting niet voorbehouden aan NV of BV


Verwijzing

(FBN 1994, 122)

Een Amerikaanse moedermaatschappij bezit alle aandelen in een BV en in een GmbH. In het kader van een reorganisatie binnen dit concern draagt de GmbH haar vaste inrichting in Nederland over aan de BV. Hierbij verkrijgt de BV in Nederland gelegen onroerende zaken.

In zijn tussenarrest van 23 december 1992 beslist de Hoge Raad dat de non-discriminatiebepaling in het Nederlands-Amerikaanse verdrag het onthouden van de vrijstelling van overdrachtsbelasting verbiedt.

De vraag die nog ter beantwoording overblijft, is of de…

Verder lezen