Vrijstelling van overdrachtsbelasting bij ondergrond van glasopstanden (1998.13.3705)


Op 1 januari 1998 zijn de agrarische vrijstellingen voor de heffing van overdrachtsbelasting uitgebreid in die zin dat de ondergrond van glasopstanden kan worden aangemerkt als landerij en dientengevolge kan delen in de betreffende vrijstelling (art. 15 lid 1 onderdelen q, s, t en v WBR). Dit geldt niet voor de ondergrond van glasopstanden die niet als kweek- of teeltmiddel worden gebruikt en evenmin voor de glasopstanden zelf.

Onderdeel w van art. 15 lid 1 WBR bevat een vrijstelling ter verbetering van de bedrijfsstructuur in de glastuinbouw…

Verder lezen