Vrijstelling voor verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen


Samenvatting

De Wet OB 1968 bevat een vrijstelling voor prestaties die instellingen verrichten aan de daarin opgenomen personen. De vrijstelling ziet op het verzorgen en verplegen van de in een inrichting opgenomen personen en handelingen die daarmee nauw samenhangen. Voorwaarde voor toepassing van de vrijstelling is dat met de prestaties geen winst wordt beoogd. Dit besluit van de staatssecretaris van Financiën ziet op de toepassing van de bovengenoemde vrijstelling en vervangt een besluit uit 2006. In het nieuwe besluit is onder meer de recente jurisprudentie verwerkt. Daarnaast zijn de vervanging van de Zesde Richtlijn door de btw-richtlijn en de wijziging van de vrijstellingsbepaling in de Nederlandse Wet OB 1968 in het besluit verwerkt.

Verder lezen
Terug naar overzicht