Naar de inhoud

Vrijstelling voor werkzaamheden langs spoor

Voor kleine werkzaamheden langs het spoor, zoals onderhoud aan kabels, buizen en beplanting, is binnenkort wellicht geen vergunning meer nodig. Dat staat in een conceptregeling die minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu onlangs heeft gepubliceerd op de website internetconsultatie.nl.

Op basis van de Spoorwegwet is het verboden om dichtbij het spoor werkzaamheden te verrichten zonder dat het ministerie daar een vergunning voor heeft afgegeven. Maar uit een evaluatie van die bepaling bleek dat die vergunningplicht ‘een onnodig algemeen en breed toepassingsbereik had’, aldus Schultz van Haegen in een toelichting op het wetsvoorstel.

Door nu in de onderliggende regels een aantal vrijstellingen op te nemen, hoopt de bewindsvrouw de administratieve lasten voor burgers en bedrijven te verminderen. Zomaar graven langs het spoor mag overigens niet: op basis van de nieuwe regels geldt wel een meldplicht voor dergelijke activiteiten. Ook moeten uitvoerders alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de veiligheid op het spoor niet in gevaar komt. De nieuwe regels moeten op 1 juli in werking treden. (RvdD)