Vrijval herinvesteringsreserve toerekenen aan fiscale eenheid


Het besluit van 27 september 2010, nr. DGB2010/1004M is op 16 oktober 2012 geactualiseerd. Zo is de goedkeuring voor de toepassing van de bij interne reorganisatievrijstelling verruimd. Voor de vrijstelling bij inbreng van een onderneming in een vennootschap die geen in aandelen verdeeld kapitaal heeft is een nieuwe goedkeuring opgenomen. Ook bevat het besluit een nieuwe goedkeuring voor de vrijstelling bij omzetting van een onderneming en is de toepassing van het bij deze vrijstelling behorende voortzettingsvereiste verduidelijkt. Tenslotte zijn enkele redactionele wijzigingen aangebracht waarmee geen beleidswijziging is beoogd.

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio’s, Brieven en beleidsbesluiten: 16 oktober 2012, nr. BLKB/2012/611M

Verder lezen
Terug naar overzicht