Vrijval vervangingsreserve melkquotum bij inbreng bedrijf in BV (2003.14.3379)


X exploiteert tot 1998 een veeteelt- en landbouwbedrijf met een zuivelafdeling. Sinds 1997 beschikt X over een melkquotum. In oktober 1997 verkoopt X een deel van het melkquotum aan een derde. Hierbij is afgesproken dat de eigendomsoverdracht van het melkquotum plaatsvindt in november 1998. Op 1 januari 1998 gaat X een maatschap aan met zijn echtgenote Y.

X brengt daarbij zijn onderneming in. Op 1 oktober 1998 richten X en Y een BV op en wordt de onderneming van de maatschap ingebracht (inclusief het melkquotum) met…

Verder lezen